Anbefalt
HUDØY 2023

HUDØY 2023

Den årlige Hudøyturen for elevene på Refstad Skole blir 3. – 7. juni 2023.
Vi gleder oss veldig til å skape nye magiske minner på Hudøy!

Hold av datoene allerede nå!

Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

———————
Årsmøtet 2022 i stiftelsen Aldri et år uten… ble avholdt tirsdag 1. november 2022 kl. 19:00.

Dokumenter fra årsmøtet:

Ta kontakt med styret@aldrietaruten.org.

——————-

HUDØY 2023Hold av datoen!
Den årlige Hudøyturen for elevene på Refstad Skole blir 3. – 7. juni 2023. Med andre ord er det allerede nå på tide å markere disse datoene som opptatt i kalendern.

Vi gleder oss veldig til Hudøy i juni 2023!

Hudøy 2023

Hudøy 2023

HUDØY 2023Hold av datoen!
Den årlige Hudøyturen for elevene på Refstad Skole blir 3. – 7. juni 2023. Med andre ord er det allerede nå på tide å markere disse datoene som opptatt i kalendern.

Vi gleder oss veldig til Hudøy i juni 2023!

———————

Årsmøte i stiftelsen Aldri et år uten…
Årsmøtet 2022 blir avholdt tirsdag 1. november 2022 kl. 19:00. Møtet blir i Skogvollveien 33b (hos Anders Lindahl Vist).

Valgkomiteen er i gang med å finne egende kandidater til ulike verv i styret. Tenk deg om en ekstra gang hvis du får en telefon fra dem. Alle får opplæring og støtte, slik at vervene og oppgavene blir lettere å håndtere. Våre vedtekter er laget med tanke på at styremedlemmer som en en hovedregel bare skal sitte i to år før de skal byttes ut. Dette selvsagt for å sikre rekruttering fra yngre klasser og jevnlig utskifting av styrets medlemmer.

Styret ser også behovet for å opprette et sponsorutvalg. Det er et mål at så mange barn som mulig deltar hvert år, og med økende kostnadsnivå må inntektene økes. Styret ønsker i utgangspunktet at deltakeravgiftene skal øke så lite som mulig, derfor ønsker vi å titte på muligheter for andre inntekter (søknadsbaserte tilskuddsordninger, partnerskap, støttespillere, sponsorer, etc).

Hvis noen ønsker å fremme sitt kandidatur til styret, sponsorutvalg/andre arbeidsområder, delta digitalt på årsmøtet eller har noen saker til årsmøtet, ta kontakt med styret@aldrietaruten.org.

Saksliste til årsmøtet
– Godkjenning av innkalling
– Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
– Årsmelding 2022
– Regnskap
– Valg av styremedlemmer
– Valg av valgkomité
– Valg av revisor
– Eventuelt

Busstider – avreise til Hudøy

Busstider – avreise til Hudøy

Nå er busstidene klare for reisen til Hudøy lørdag 4. juni. Inndelingen er gjort på bakgrunn av antall påmeldte per klasse og maks antall per buss.

Avreisen blir fra grusbanen ved Bjerkebanen, der som skolebussene drar fra. Møt opp 15 minutter før avreisetidspunktet, verken mer eller mindre.

Busstidene er:

KlasserAvgangstid
7A/C08:00
7B/D08:20
6A/C08:40
6B/D09:00
5A/B/C09:20
4A/C09:40
4B/D10:00
3A/B10:20
3C/2A10:40
2B/C11:00
1A/B/C11:20

Retur
Returen til Bjerkebanen onsdag 8.juni er ikke helt fastsatt enda, men første avgang fra Budal/Tjøme blir kl 11:00. Vi starter med 1.klasse og avslutter med 7.klasse ca kl 14:40.

Ved spørsmål: styret@aldrietaruten.org