Informasjonsmøte 28/5 kl 19 (på zoom)

Informasjonsmøte 28/5 kl 19 (på zoom)

Agenda for møte
• Velkommen
• Informasjon om turen, status
• Hva innebærer plan B, inkludert smitteverntiltak
• Svar på innkomne spørsmål (inkl. chat) 

Styret har forståelse for at det er mye usikkerhet rundt årets Hudøytur, da man ikke vet hvilke smitteverntiltak som gjelder i perioden 13. – 16. august. Vi ønsker derfor å gi alle foreldre/foresatte vår siste informasjon rundt planlegging av Plan B. For at informasjonsmøtet skal bli mest mulig effektivt og forutsigbart for alle, så håper vi dere kan sende eventuelle spørsmål til styret@aldrietaruten.org innen 27/5 kl 21. 

For å delta på møtet går dere inn på denne zoomlinken: https://kristiania.zoom.us/j/68788031720?pwd=UndBZTlyTnNxZUdENWk1ajdvalpDdz09

Mamma, vi oooverlever ikke et år uten – det blir som et år uten julaften!

Mamma, vi oooverlever ikke et år uten – det blir som et år uten julaften!

Denne uka åpnet skolen for alle og dette har vært en viktig forutsetning for årets Hudøytur. På bakgrunn av de siste oppdateringer fra regjeringen er vi nå enda mer optimistiske for at plan B skal la seg gjennomføre. Vi håper dere krysser fingrene sammen med oss for at det blir Hudøytur 13. – 16. august. Påmeldingen finner dere her, påmeldingsfristen er 7. juni. https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=300208#init

På nåværende tidspunkt jobber vi med å lage et opplegg som ivaretar smittevernreglene. Heldigvis har vi en FHI-ansatt i styret som har god kompetanse på dette og oppdatert informasjon om hva som gjelder. Vi ønsker derfor å inviteredere til et digitalt infomøte for årets Hudøytur torsdag 28. mai klokka 19:00. Her vil vi informere om tiltakene vi vil gjennomføre samt at alle kan stille de spørsmålene man har relatert til arrangementet. Link til møtet blir lagt ut på hjemmesiden og facebooksiden i dagene før møtet, samt at vi distribuerer den via skolen.

Tilslutt minner vi om at vi må forholde oss til de begrensninger og smittevernregler som gjelder på det tidspunktet, og vi kan komme i en situasjon der det er flere påmeldte enn det er kapasitet til på øya. I så fall følger vi prinsippet om at vi reduserer antall deltagere med hele klassetrinn, og begynner med de yngste. Ved en eventuell avlysning eller reduksjon i antall vi kan ha med på turen, vil selvsagt innbetalinger for de som har meldt seg på refunderes. 

Plan B:)

Plan B:)

Kjære alle refstadskole barn og voksne!
På bakgrunn av de gjeldende smitteverntiltakene vil det ikke være mulig å arrangere årets Hudøy-tur som planlagt i månedsskiftet mai/juni. Både skolen og styret har et sterkt ønske om å bevare dette høydepunktet og har vurdert en rekke alternativer for å få gjennomført arrangementet. Hva som vil være mulig å få til er selvsagt helt avhengig av den gjeldende smittevern situasjonen fremover, men vi er glade for å kunne presentere et alternativ.

Årets Hudøytur flyttes til torsdag 13. august – søndag 16. august dvs. siste helga før skolen starter igjen etter sommerferien. Vi håper og tror, at så mange som mulig er tilbake fra sommerferie og har mulighet til å delta. Det gjør også at årets 7. klassinger kan få sin velfortjente avslutning før de starter på ungdomsskolen. Programmet på øya vil tilpasses de smitteverntiltak som fortsatt er gjeldende på det tidspunktet.

Påmeldingsfristen flyttes til søndag 7. juni. De som allerede har meldt seg på behøver ikke å gjøre noe, med mindre man ønsker å melde seg av. Dette må i så fall gjøres innen 7. juni til okonomi@aldrietaruten.org

I slutten av mai vil vi vite mer om de retningslinjer som vil gjelde gjennom sommeren, og vi vil da arrangere et videomøte der vi informerer om tiltakene som gjennomføres for å sikre at turen arrangeres på en trygg og sikker måte.

En eventuell avgjørelse om avlysing av turen vil bli tatt før skolen tar sommerferie. Som presisert tidligere vil alle innbetalinger refunderes om vi må avlyse arrangementet.

Vi krysser fingrene for at turen lar seg gjennomføre, og håper dette kan være et lyspunkt å se fram imot for både barn og foresatte ved Refstad skole.

Hilsen Styret i Aldri et år uten…

Utsatt påmeldingsfrist!

Utsatt påmeldingsfrist!

Vi har full forståelse for at alle Refstad-foreldre har andre ting å tenke på enn Hudøy-tur disse dager, så påmeldingsfristen flyttes til onsdag 22. april. Før den tid vet vi forhåpentligvis mer om effekten av de pågående tiltakene og kan gjøre en ny vurdering av om turen må bli avlyses. Vi presiserer igjen at ved en avlysning vil alle innbetalinger bli refundert. 

Hudøy 2020 og Corona/Covid-19

Hudøy 2020 og Corona/Covid-19

Hudøystyret følger med på utviklingen av coronavirus-spredningen, og vurderer gjennomføringen av arrangementet fortløpende. Vi er heldige som har Hanne-Merete Eriksen-Volle i styret, hun jobber i Folkehelseinstituttet og følger saken tett på.

Per i dag mener vi det er riktig å fortsette planleggingen av turen som tiltenkt, og følge de retningslinjer som blir satt. En viktig faktor i våre vurderinger er hvorvidt skolen holder åpent som normalt, samt de råd som gis fra helsemyndighetene fremover.

Vi vil også se til at vi innfører nødvendige tiltak med hensyn til håndhygiene m.m. på øya, og vil også se gjennom program og aktiviteter for å vurdere ytterligere risikoreduserende tiltak.

For at vi skal kunne fortsette planleggingen opprettholder vi derfor påmeldingsfristen 22/3. Dersom vi ved et senere tidspunkt vil måtte avlyse turen vil vi refundere innbetalingene som er gjort. 

Hilsen styret i ‘Aldri et år uten…’