Busstider for lørdag 1. juni

Busslistene er nå klare og alle bussansvarlige og hussjefer har fått beskjed om hvem som skal sitte på med hvilken buss.

OBS! For å få kabalen til å gå opp er det noen som sitter på med en buss som ikke er for egen klasse eller eget trinn. Dere har fått beskjed. Er du usikker? Ta kontakt med hussjef eller bussansvarlig for din klasse.

Hvor går busen fra?
Bussene venter på grusbanen ved Bjerke travbane, der barna vanligvis tar bussen til skolen.

Når skal dere møte opp?
Viktig! Møt opp 15 min før bussen går. Ikke tidligere og ikke senere. Da unngår vi at bagasje blir blandet og at det blir kaos ved bussene.

Meld dere til bussansvarlig når dere ankommer grusbanen og be om merketape til bagasjen. Tape bagsjen før den lastes ombord i bussen.

Lurer du på noe om pakking eller reisen generelt, ta en kikk på reisesiden.