Busstider for hjemreise

Oppmøte på brygga minimum 1 time før bussavgang. Går bussen din kl 11:00 så er oppmøte på brygga kl 10:00, osv. Båtene går kontinuerlig. 

Hvis du satt på med en annen buss på vei ned så skal du sitte på med den samme på vei hjem igjen.