Om Aldri et år uten

Aldri et år uten er en forening med et styre. Styret består av foreldre til barn som går på Refstad skole. Aldri et år uten er ansvarlige for å arrangere den fem dager lange turen, som finner sted i juni hvert år.

Styret har jevnlig møter, formelt valg av styremedlemmer, fører regnskap og får revisjon, og loggfører alle styresaker. Du kan lese de siste dokumentene ved å trykke på lenkene nederst på siden.

Hvert medlem av styret har et verv på 2 år. Omtrent halvparten av gruppen skiftes ut hvert år slik at det alltid er noen nye med i styret. Ta kontakt med styret hvis du har lyst til å være med i neste periode.

Hudøystyret 2024

Styret har faste roller med fast ansvar. Generalen har overordnet ansvar for hele turen. Trykk på rollebeskrivelsen for å ta kontakt via epost.

Kaja Lindahl Vist

General ->

Lars Johan L’Abée-Lund

Økonomi ->

Joachim Henriksen

Transport ->

Line Cathrin Bakke

Helse ->

Kristin Margrethe Bjerkeland

Aktivitet ->

Kevin Cassidy

Mat ->

Astrid Viktil

Informasjon ->

Vedtekter

Les mer her ->

Årsrapport

Les mer her ->

Styremøter

Les mer her