Veiledning til påmeldingen

I starten av påmeldingen velger du hvor mange du vil melde på, og om du vil legge til en donasjon.
«Påmelding barn» er for å melde på et eller flere barn. Her fyller du inn informasjon vi trenger for å registrere barnet som deltaker.
«Donasjon – betaling for et barn» er for å gi en donasjon, hvis du har mulighet til det. Dette feltet er IKKE nok informasjon til å melde på et barn, men kan velges i tillegg til påmeldingen.
«Påmelding voksen» er for å melde på en voksen.

I første felt skriver du navnet på barnet både i første og andre felt. Dette feltet og informasjonen under MÅ fylles ut for å registrere barnet.

«Foresatt 2» er kontaktinformasjon til den andre foresatte, eller en annen kontaktperson vi kan sende informasjon om turen til, eller komme i kontakt med ved behov.

I feltet for donasjon trenger du ikke skrive et navn hvis du ikke vil det. Skriv gjerne bare «donasjon».

Hvis du har andre spørsmål om påmeldingen kan du ta kontakt med Lars via okonomi@aldrietaruten.org