Årsmøte Aldri et år uten 2023

Årsmøtet for 2023 blir avholdt tirsdag 10. oktober kl. 19:00 i Skogvollveien 33b (hos Kaja Lindahl Vist).

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll

3. Årsmelding 2023

4. Regnskap

5. Valg av styremedlemmer

6. Valg av valgkomité

7. Valg av revisor

8. Eventuelt


Kommentarer

Legg inn en kommentar