Regler på Hudøy

Etter mange år med erfaringer har vi kommet frem til et sett med regler som bidrar til at alle får en fin tur.
Ved brudd på reglene vil det være konsekvenser, og i verste fall må vi sende barnet hjem. Da er foreldrene ansvarlige for transport.
Vennligst les reglene og konsekvensene under, og snakk gjerne med barna om det.

 1. Vi skal alltid
  • være snille, respektere og hjelpe hverandre
  • snakke hyggelig til, med og om hverandre
 2. Vi aksepterer ikke
  • Vold
  • Utestenging og mobbing
  • Hærverk og tyveri
  • Stygg språkbruk, rasistiske utsagn og handlinger
 3. Røyking og snusing blant elever er ikke tillatt
 4. Det er totalforbud mot alkohol og andre rusmidler på øya

Konsekvenser ved brudd på regler

Ved brudd på reglene tar vi en telefonsamtale hjem til foreldrene, og i verste fall må vi sende hjem barnet.

 • Ved hjemsendelse blir foreldre kontaktet og bedt om å hente barnet umiddelbart. Foreningen bestiller båttur til fastlandet ved Budal brygge/Langvika, men foreldrene må selv sørge for transport hjem derfra. Alle kostnader forbundet med hjemsendelse må betales av foreldrene.
 • Det er Hudøygeneral i samråd med Hussjef, Helse- og sosialansvarlig, to styremedlemmer og en representant fra REA som avgjør en eventuell hjemsendelse.

Generelle regler på Hudøy

 1. Hudøy er en duppeditt-fri sone
  • Barna får ikke lov til å ha med elektroniske duppeditter, for eksempel; mobiltelefon, telefon-klokker, spillkonsoller, nettbrett, kamera og lignende. Alle slike dingser vil bli inndratt umiddelbart, og tilbakelevert ved hjemkomst.
 2. Voksne skal alltid vite hvor barna befinner seg
 3. Det er ikke tillatt for barn å ferdes i og ved sjøen uten oppsyn av voksne
  • Barn 2.-4. trinn skal alltid ha på redningsvest i og ved sjøen
  • Barn 5.-7. trinn som ikke har fått tillatelse til å gå uten, må alltid ha på redningsvest i og ved sjøen
 4. Det er ikke tillatt for barn å gå inn på soverom med hensikt å skremme eller vekke barn som sover