Fanget opp av
Forfatter: Info

Protokoll årsmøte 2018

Protokoll årsmøte 2018

21. november ble det avholdt årsmøte for stiftelsen «Aldri et år uten…».

Nye styremedlemmer – alle for to år:

Inge Alme (general), Hanne Merete Eriksen (helse & sosial) og Aranya Rusli (info).

Charlotte Hvalby og Arne Jan Flølo ble valgt til å sitte i valgkomiteen (begge for ett år).

Årsmelding og regnskapet for Hudøyturen 2018 ble fremlagt og godkjent.

Det nye styret takker de avgående styremedlemmene Arne Jan, Charlotte og Jan-Erik for flott innsats i styret!

Vi ønsker alle barn og voksne en riktig god jul og et godt nytt år. Vi i styret gleder oss til planlegging av Hudøyturen 2019.

Styret i «aldri et år uten…» inviterer til årsmøte

Styret i «aldri et år uten…» inviterer til årsmøte

Årsmøte for «Hudøy – aldri et år uten» blir avholdt
onsdag 21. november 2018 kl. 1830-1930.

PS! Adresse: Lørenfaret 3, – ringeklokke merket «Moderne Byggfornyelse»

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
  3. Årsmelding fra årets Hudøy-tur.
  4. Godkjenning av regnskap.
  5. Valg av styremedlemmer
  6. Valg av valgkomité
  7. Eventuelt. Valg av revisor.

Velkommen!

Busstider hjem fra Hudøy 2018

Busstider hjem fra Hudøy 2018

Koloni Bagasjen hentes Møte på Hudøy-brygga Bussens avgangstid
2B/2D 09:00 10:00 11:00
2A/2C 09:20 10:20 11:20
3A/3B 09:40 10:40 11:40
3C/3D 10:00 11:00 12:00
4B/4C 10:20 11:20 12:20
4A/4D 10:40 11:40 12:40
5B 11:00 12:00 13:00
5D 11:00 12:00 13:20
5A/5C 11:40 12:40 13:40
6A/6B 12:00 13:00 14:00
6C/6D 12:20 13:20 14:20
7C/7D 12:40 13:40 14:40
7A/7B 13:00 14:00 15:00