Protokoll årsmøte 2017

Protokoll årsmøte 2017

18. oktober ble det avholdt årsmøte for stiftelsen «Aldri et år uten…».

Nye styremedlemmer: Gøril S. Netteberg, Berit Sjøvik, Velimir Luketic, Lars H. Kvam (økonomisjef/kasserer) (alle for 2 år)

Valgkomité: Kristin Bjerkeland, Janne Dåsvand, Sten Netteberg og Morten Westheim ble valgt til å sitte i valgkomiteen (alle for ett år).

Årsmelding og regnskapet for Hudøyturen 2017 ble fremlagt og godkjent.

Klikk her for å lese protokoll årsmøte 2017