Informasjonsmøte 01.mars 2018

Informasjonsmøte 01.mars 2018

Første informasjonsmøte var mest rettet mot foreldre til barn på 2.trinn og/eller som har barn som tidligere ikke har deltatt på Hudøy – aldri et år uten.

Obligatorisk informasjonsmøte Hudøy 2018 er 15.mai kl. 1900, Sola.

Klikk her for å lese presentasjon fra informasjonsmøte 01.mars 2018

Vennlig hilsen

Styret – aldri et år uten