Styret 2018

Styret 2018

Styremedlemmer velges på årsmøtet som finner sted i løpet av høsten.
Ønsker du å bidra, som styremedlem eller i de forskjellige gruppene kan du ta kontakt med styret@aldrietaruten.org

General
Arne Jan Flølo
Mobil: 959 09 901
E-post: general@aldrietaruten.org

Økonomi- og logistikksjef
Lars H. Kvam
Mobil: 913 78 430
E-post: okonomi@aldrietaruten.org

Transportsjef
Velimir Luketic
Mobil: 924 00 523
E-post: transport@aldrietaruten.org

Informasjonssjef
Jan Erik Grøna
Mobil: 412 14 421
E-post: redaktor@aldrietaruten.org

Aktivitetssjef
Gøril S. Netteberg
Mobil: 971 35 927
E-post: aktivitet@aldrietaruten.org

Matsjef
Berit Sjøvik
Mobil: 958 36 894
E-post: mat@aldrietaruten.org

Helse- og sosialsjef
Charlotte Hvalby
Mobil: 934 55 301
E-post: helse@aldrietaruten.org