Regler på Hudøy

Regler på Hudøy

 1. Vi er snille og hjelper hverandre.
  • Vi tar hensyn og utviser respekt for hverandre. Vi snakker hyggelig til og om hverandre.
  • Det er ikke tillatt for barn å gå inn på soverom med den hensikt å skremme eller vekke barn som sover.
 1. Utestenging av enkeltelever eller mobbing aksepteres ikke.
 2. Hærverk, vold og tyveri aksepteres ikke.
 3. Rasistiske utsagn og handlinger, inkludert sjikane pga religion eller livssyn, aksepteres ikke.
 4. Hudøy er en duppeditt-fri sone.
  • Barna får ikke lov til å ha med elektroniske duppeditter, som eksempelvis; Telefon, telefon-klokker, spill, nettbrett, kamera og lignende.  Slike vil bli inndratt umiddelbart, og tilbakelevert ved hjemkomst.
 5. Voksne skal alltid vite hvor barna befinner seg.
 6. Det er ikke tillatt for barn å ferdes i og ved sjøen uten oppsyn av voksne.
  • Barn 1.-4. trinn skal alltid ha på redningsvest i og ved sjøen.
  • Barn 5.-7. trinn som ikke har fått tillatelse til å gå uten, må alltid ha på redningsvest i og ved sjøen.
 7. Røyking og snusing blant elever er ikke tillatt.
 8. Det er totalforbud mot alkohol og andre rusmidler på øya.
 9. Det er kun lov til å ha med godteri for maks 50 kroner.
  • Godteriet samles inn og brukes i felles godteri-fest. Annet godteri for barna er ikke tillatt. Husk nøtteforbud på øya!

Konsekvenser ved brudd på regler

 • Ved brudd på reglene er det Hussjef som i første omgang vurderer og gjennomfører tiltak. I mange tilfeller vil det være hensiktsmessig å kunne gjøre opp for seg eller be om unnskyldning.
 • Ved grove tilfeller skal Hudøygeneral informeres. Tiltak kan være skriftlig melding til foresatte, eller hjemsendelse. Det er kun Hudøygeneral, i samråd med Hussjef, Helse- og sosialansvarlig og minst ytterligere to styremedlemmer samt LØAs ledende representant som avgjør en eventuell hjemsendelse.
 • Ved hjemsendelse blir foresatte kontaktet og bedt om å hente barnet umiddelbart. Stiftelsen sørger for transport til fastlandet ved Budal brygge/Langvika. Hjemtransport fra Budal besørges og bekostes av foresatte.

Legg inn en kommentar