Roller på øya

Roller på øya

Hvor hver klasse skal bo/hvilket hus, offentliggjøres på informasjonsmøte noen uker før tur. På dette møtet samles også de tilstedeværende voksne per hus for å velge rollefordeling på husene.

De fleste voksne får ansvar for en gruppe barn, som oftest ikke sitt eget barn. På de yngste trinnene anbefaler vi  at 1 voksen har ansvar for maksimum 4 barn, og for de eldre barna 1 voksen per 6 barn. Den ansvarlige voksne skal til enhver tid vite hvor barna man har ansvar for befinner seg (på tur med andre voksne, i sovesalen og leser, ute og leker på fotballbanen osv.). For de yngste barna vil den ansvarlige voksne kunne hjelpe til med å legge på sengetøy, henge opp klær til tørk, være badevakt og sørge for trøst og omsorg. I tillegg til til de som er ansvarlige for barna er rollene fordelt slik:

 • Hussjef: Hussjef må ha vært på øya før, minimum en gang. Hussjef har overordnet ansvar for alle på huset og er overordnet ansvarlig for barnas sikkerhet. Fordeling av soveplasser og ansvarsfordeling blant voksne er noen av oppgavene. Hussjefen må delta på et eget hussjefmøte uka før avreise.
 • Brannsjef: Ha oversikt over brannslukningsutstyr og rømningsveier, samt få gjennomført en brannøvelse på huset første dag.
 • Matsjef/Kjøkkensjef: Organisere kjøkkenet og matlaging – lage lister for ansvar på kjøkkenet.
 • Førstehjelpsansvarlig: Ha oversikt over førstehjelpsutstyr, og være primær-”sykehus” for barna.
 • Dosjef: Sørge for vask/spyling av utedoene minimum 2 ganger pr dag
 • Rengjøringssjef: Sørge for at det til enhver tid ser ok rent ut
 • Aktivitetssjef: Kontakt med aktivitetsgruppa (turneringer, Oliade m.m.) Ansvar for utstyr/leker (pakke aktivitetskassen ved avreise).
 • Godnattasjef: Lese for barna på kvelden, og sørge for at det er ro på sovesalene til avtalt klokkeslett.

Det er ingen krav til tidligere deltakelse for andre sjefsroller enn hussjefen. De som har «sjefsroller» har ikke nødvendigvis ansvar for en gruppe barn.

I tillegg til roller på husene kan voksne melde seg til deltagelse i diverse grupper:

 • Transportgruppa
 • Aktivitetsgruppa
 • Matgruppa
 • Avisredaksjon

Da det er flere hemmelige og uhemmelige arrangementer som skjer på øya er det alltids behov for bl.a. kyndige lydteknikere, skreddere, musikere, fotballdommere osv. Har du lyst til å bidra kan du ta kontakt med styret og videre kontakt formidles.

Legg inn en kommentar