Regler på Hudøy

Regler på Hudøy

 1. Vi er snille og hjelper hverandre. Det vil si at vi viser hensyn og respekt for hverandre og vi snakker hyggelig til og om hverandre
 2. Voksne skal alltid vite hvor du befinner deg.
 3. Det er ikke tillatt for barn å ferdes i og ved sjøen uten oppsyn av voksne. Barn i 2.-4. trinn må alltid ha på redningsvest i og ved sjøen. Gjelder også barn i 5.-7. som ikke gjennom påmeldingen har fått tillatelse fra foresatte til å gå uten.
 4. Utestengning av enkeltelever eller mobbing – aksepteres ikke, i likhet med annen uønsket og/ eller ulovlig atferd som hærverk, vold, tyveri, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn etc.
 5. Røyking blant elevene er ikke tillatt.
 6. Det er totalforbud mot alkohol og andre rusmidler på øya. Dette gjelder alle, både voksne og barn.
 7. Hudøy er en duppeditt-fri sone. Barna får ikke lov til å ha med elektroniske duppeditter, det være seg telefoner, spill, iPod, nettbrett, kamera, m.m. Slike vil bli inndratt umiddelbart (og barna får dem igjen ved hjemreise).
  Vi har rikelig med leker og utstyr på øya. Det er ikke nødvendig å ha med eget. Dersom det likevel gjøres, er det på eget ansvar. Stiftelsen dekker ingen kostnader dersom slikt utstyr blir ødelagt (baller, vannpistoler m.m.).
 8. Det er kun lov til å ha med godteri for inntil kroner 40,- som samles inn og brukes i felles godtefest. Annet godteri er ikke tillatt.
 9. Det er ikke tillatt for barn å gå inn på soverom med den hensikt å skremme/vekke barn som sover.

Konsekvenser ved brudd på regler

 • Ved brudd på reglene er det Hussjef som i første omgang vurderer og gjennomfører tiltak. I mange tilfeller vil det være hensiktsmessig å kunne gjøre opp for seg eller be om unnskyldning.
 • Ved grove tilfeller skal Hudøygeneral informeres. Tiltak kan være skriftlig melding til foresatte, eller hjemsendelse. Det er kun Hudøygeneral, i samråd med Hussjef, Helse- og sosialansvarlig og minst ytterligere to styremedlemmer samt LØAs ledende representant som avgjør en eventuell hjemsendelse.
 • Ved hjemsendelse blir foresatte kontaktet og bedt om å hente barnet umiddelbart. Stiftelsen sørger for transport til fastlandet ved Budal brygge/Langvika. Hjemtransport fra Budal besørges og bekostes av foresatte.

Legg inn en kommentar