Ting du lurer på

Ting du lurer på

Alle for alle
Turen skal være vellykket for alle uavhengig om hele familien, ett eller flere familiemedlemmer deltar. Så langt det lar seg ordne er ingen voksne kontaktperson for egne barn. De fleste voksne får tildelt 3-6 barn som de er ansvarlig for (aldersbestemt). Herunder menes det at den voksne til enhver tid må vite hvor barna er, og ha et overordnet oppsyn med dem. Blant de voksnes hovedoppgave er å legge til rette for gode opplevelser for alle barna.

Rusmidler, tobakk etc.
Rusmidler er totalforbudt på øya. Røyk/snus blant elevene er forbudt. Bruk av rusmidler fører til bortvisning fra Hudøy.

Baderegler

  1. Alle elever i 1. – 4. trinn skal ha på seg redningsvest når de befinner seg nær sjøen eller i sjøen.
  2. Alle elever i 5. – 7.  trinn må ha krysset av for tillatelse i påmeldingsskjemaet for å bade uten redningsvest.
  3. Elever som skal oppholde seg i eller ved sjøen skal alltid ha med seg voksne fra eget hus.

Do
Alle husene på Hudøy har utedo. De er rene og pene, og lukter faktisk ikke – så lenge barn og voksne passer på å legge ned dolokket (lurt å trene på?).

Duppedingsfri sone
Hudøy er en duppedingsfri sone og elevene har ikke lov til å ha med elektronisk utstyr. Det er spennende å prøve fem dager uten tilgang til mobil, pad, osv. Materielle forskjeller minskes og barna kan prøve samarbeid, utforskning av naturen osv. på en måte mange av dem sjelden får anledning til hjemme. Av sikkerhetsmessige hensyn har voksne deltagere lov å ha med mobiltelefon, men vi bør unngå å bruke telefonene i nærheten av barna.

Dusj og renslighet
Det finnes dusjer tilgjengelig. Eventuelle tidskjemaer og fordeling av eventuelle dusjtider bestemmes på hvert enkelt hus. Det er selvsagt muligheter for å dusje alene.

Ekstrabåt
Ved tungtveiende årsaker kan det settes opp ekstrabåt. Båtturen koster kr. 500,- per pers og betales kontant ved oppmøte. Transport fra/til brygga må man ordne selv. De som har behov for ekstraordinær båttur bes fylle inn endringsskjema her på nettsiden.

Godtefest
Barna tar med seg godteri til en verdi av 50 kroner. Annet godteri er ikke tillatt. Alt godteri samles inn på bussene på vei til Hudøy, og det må merkes dersom det er halal-godteri, slik at det ikke blandes med annet godteri. Hvert enkelt hus bestemmer hvordan og når godteriet skal fordeles.

Kaptein Krok
Hvert år prøver kaptein Krok å hindre Refstadbarnas beleiring av øya. Styret i Aldri et år uten… er klar over dette, men har ingen påvirkningsmulighet eller mulighet til å hindre dette.

Koffert vs. bag
Unngå bruk av koffert. Bager skal, av transportgruppa, losses fra buss til båt til traktor og inn i husene. Kofferter er vanskeligere å håndtere og kan lettere bli skadet. Vi anbefaler pakking i bag.

Parkering av privatbiler på brygga (Langvika/Budal)
Det er et svært begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig for privatbiler. Parkeringsbevis må søkes om, og får man dette skal det ligge i frontruten. Transportsjef og buss-ansvarlig samarbeider om persontransport til/fra Hudøy. Kontakt transport@aldrietaruten.org ved spørsmål.

Sengetøy
Alle hus har dyner og puter. Dynetrekk, putevar og laken skal medbringes. (Dynene er 2 m lange og sengene er 70-90 cm brede). Hvis man vil bruke sovepose, må laken og putevar uansett medbringes og brukes.

Soving
De fleste hus fastsetter en leggetid, de minste trinnene er mest berørt av dette. Her leses ofte høyt, eller det synges nattasanger. Barna ligger i sovesaler som er inndelt i mindre enheter. Antall senger per enhet er avhengig av hus. Snorkende voksne kan risikere å måtte bytte soveplass for å påse at sovelyder fordeles rettferdig.

Spesielle behov
Styret i Aldri et år uten… har et godt samarbeid med skolen og sosiallærer. Eventuell tilrettelegging for barn diskuteres med sosiallærer og andre kontaktpersoner (foreldre osv). Dette gjelder spesielt for barn som er påmeldt uten foresatt, men som har spesielle behov og krever oppfølging.

Legg inn en kommentar