Voksne på Hudøy

Voksne på Hudøy

Hovedoppgave for voksne på Hudøy

Det er ikke praktisk mulig at alle elevene kan ha med seg sine foreldre til Hudøy, slik at det er viktig at de voksne er sitt ansvar bevisst, spesielt for de barna som ikke har med noen av sine foreldre, og sørger for omsorg og trøst til barna ved behov. Som voksen skal man være tilgjengelig for ALLE barn, ikke bare ”sitt eget” og de man har fått ansvar for.

De fleste voksne får tildelt 2-6 barn som de er ansvarlig for. Det betyr at du til enhver tid må vite hvor disse er, og ha et overordnet oppsyn med dem. Påse at alle i din gruppe er kjent med reglene for Hudøy, og få inn gode vaner slik at det blir så enkelt som mulig for deg selv og gruppa. Sikkerheten skal alltid prioriteres!

Organisering på hvert hus:

Hussjef: overordnet ansvar for alle på huset

Brannsjef: Ha oversikt over brannslukningsutstyr og rømningsveier, samt få gjennomført en brannøvelse på huset første dag.

Kjøkkensjef: Organisere kjøkkenet og matlaging – lage lister for ansvar på kjøkkenet.

Førstehjelpssjef:
Ha oversikt over førstehjelpsutstyr, og være primær-”sykehus” for barna.

Aktivitetssjef: Kontakt med aktivitetsgruppa (turneringer, Oliade m.m.) Ansvar for utstyr/leker (pakke aktivitetskassen ved avreise).

Rengjøringssjef: Sørge for at det til enhver tid ser ok rent ut

Dosjef: Sørge for vask/spyling av utedoene minimum 2 ganger pr dag

Oppmålingssjef: Sørge for at det blir laget en god skisse/plantegning av kolonien, som neste års styre og hussjefer kan bruke til planlegging

Godnattsjef: Lese for barna på kvelden, eventuelt synge eller sørge for innsovingskos. Ssørge for at det er ro på sovesalene til avtalt klokkeslett.

Legg inn en kommentar