Årsmøte – Stiftelsen Aldri et år uten… 2021

Årsmøte – Stiftelsen Aldri et år uten… 2021

Årsmøtet 2021 blir gjennomført tirsdag 16/11 kl. 20:00. Møtet blir i Skogvollveien 33b (hos Anders Lindahl Vist). Hvis noen ønsker noen å delta digitalt på årsmøtet eller har noen saker under «Eventuelt», ta kontakt med Jørn Henning Lien info@aldrietaruten.org for å få lenke til møtet. 

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
  3. Årsmelding 2021
  4. Regnskap
  5. Valg av styremedlemmer
  6. Valg av valgkomité
  7. Valg av revisor
  8. Eventuelt

Legg inn en kommentar