Årsmøte – Stiftelsen Aldri et år uten… 2020

Årsmøte – Stiftelsen Aldri et år uten… 2020

Styret vil gå for et digitalt årsmøte på Zoom torsdag 19/11 klokka 19:00. Ønsker noen å delta på årsmøtet eller har noen saker under «Eventuelt», ta kontakt med Aranya info@aldrietaruten.org for å få link til møtet. 

Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
  3. Årsmelding fra årets aktivitet
  4. Regnskap
  5. Valg av styremedlemmer
  6. Valg av valgkomité
  7. Valg av revisor
  8. Eventuelt

Legg inn en kommentar