Mamma, vi oooverlever ikke et år uten – det blir som et år uten julaften!

Mamma, vi oooverlever ikke et år uten – det blir som et år uten julaften!

Denne uka åpnet skolen for alle og dette har vært en viktig forutsetning for årets Hudøytur. På bakgrunn av de siste oppdateringer fra regjeringen er vi nå enda mer optimistiske for at plan B skal la seg gjennomføre. Vi håper dere krysser fingrene sammen med oss for at det blir Hudøytur 13. – 16. august. Påmeldingen finner dere her, påmeldingsfristen er 7. juni. https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=300208#init

På nåværende tidspunkt jobber vi med å lage et opplegg som ivaretar smittevernreglene. Heldigvis har vi en FHI-ansatt i styret som har god kompetanse på dette og oppdatert informasjon om hva som gjelder. Vi ønsker derfor å inviteredere til et digitalt infomøte for årets Hudøytur torsdag 28. mai klokka 19:00. Her vil vi informere om tiltakene vi vil gjennomføre samt at alle kan stille de spørsmålene man har relatert til arrangementet. Link til møtet blir lagt ut på hjemmesiden og facebooksiden i dagene før møtet, samt at vi distribuerer den via skolen.

Tilslutt minner vi om at vi må forholde oss til de begrensninger og smittevernregler som gjelder på det tidspunktet, og vi kan komme i en situasjon der det er flere påmeldte enn det er kapasitet til på øya. I så fall følger vi prinsippet om at vi reduserer antall deltagere med hele klassetrinn, og begynner med de yngste. Ved en eventuell avlysning eller reduksjon i antall vi kan ha med på turen, vil selvsagt innbetalinger for de som har meldt seg på refunderes. 

Legg inn en kommentar