Plan B:)

Plan B:)

Kjære alle refstadskole barn og voksne!
På bakgrunn av de gjeldende smitteverntiltakene vil det ikke være mulig å arrangere årets Hudøy-tur som planlagt i månedsskiftet mai/juni. Både skolen og styret har et sterkt ønske om å bevare dette høydepunktet og har vurdert en rekke alternativer for å få gjennomført arrangementet. Hva som vil være mulig å få til er selvsagt helt avhengig av den gjeldende smittevern situasjonen fremover, men vi er glade for å kunne presentere et alternativ.

Årets Hudøytur flyttes til torsdag 13. august – søndag 16. august dvs. siste helga før skolen starter igjen etter sommerferien. Vi håper og tror, at så mange som mulig er tilbake fra sommerferie og har mulighet til å delta. Det gjør også at årets 7. klassinger kan få sin velfortjente avslutning før de starter på ungdomsskolen. Programmet på øya vil tilpasses de smitteverntiltak som fortsatt er gjeldende på det tidspunktet.

Påmeldingsfristen flyttes til søndag 7. juni. De som allerede har meldt seg på behøver ikke å gjøre noe, med mindre man ønsker å melde seg av. Dette må i så fall gjøres innen 7. juni til okonomi@aldrietaruten.org

I slutten av mai vil vi vite mer om de retningslinjer som vil gjelde gjennom sommeren, og vi vil da arrangere et videomøte der vi informerer om tiltakene som gjennomføres for å sikre at turen arrangeres på en trygg og sikker måte.

En eventuell avgjørelse om avlysing av turen vil bli tatt før skolen tar sommerferie. Som presisert tidligere vil alle innbetalinger refunderes om vi må avlyse arrangementet.

Vi krysser fingrene for at turen lar seg gjennomføre, og håper dette kan være et lyspunkt å se fram imot for både barn og foresatte ved Refstad skole.

Hilsen Styret i Aldri et år uten…

Legg inn en kommentar