Hudøy 2020 og Corona/Covid-19

Hudøy 2020 og Corona/Covid-19

Hudøystyret følger med på utviklingen av coronavirus-spredningen, og vurderer gjennomføringen av arrangementet fortløpende. Vi er heldige som har Hanne-Merete Eriksen-Volle i styret, hun jobber i Folkehelseinstituttet og følger saken tett på.

Per i dag mener vi det er riktig å fortsette planleggingen av turen som tiltenkt, og følge de retningslinjer som blir satt. En viktig faktor i våre vurderinger er hvorvidt skolen holder åpent som normalt, samt de råd som gis fra helsemyndighetene fremover.

Vi vil også se til at vi innfører nødvendige tiltak med hensyn til håndhygiene m.m. på øya, og vil også se gjennom program og aktiviteter for å vurdere ytterligere risikoreduserende tiltak.

For at vi skal kunne fortsette planleggingen opprettholder vi derfor påmeldingsfristen 22/3. Dersom vi ved et senere tidspunkt vil måtte avlyse turen vil vi refundere innbetalingene som er gjort. 

Hilsen styret i ‘Aldri et år uten…’

Legg inn en kommentar