ÅRSMØTE for «Hudøy – aldri et år uten»

ÅRSMØTE for «Hudøy – aldri et år uten»

Styret inviterer til årsmøte tirsdag 12/11 kl. 19.00.
Adresse: Lørenfaret 3, 7. etg – ringeklokke merket «Moderne Byggfornyelse» 

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
3. Årsmelding fra årets Hudøy-tur
4. Regnskap
5. Valg av styremedlemmer
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Eventuelt











Legg inn en kommentar