Protokoll årsmøte 2018

Protokoll årsmøte 2018

21. november ble det avholdt årsmøte for stiftelsen «Aldri et år uten…».

Nye styremedlemmer – alle for to år:

Inge Alme (general), Hanne Merete Eriksen (helse & sosial) og Aranya Rusli (info).

Charlotte Hvalby og Arne Jan Flølo ble valgt til å sitte i valgkomiteen (begge for ett år).

Årsmelding og regnskapet for Hudøyturen 2018 ble fremlagt og godkjent.

Det nye styret takker de avgående styremedlemmene Arne Jan, Charlotte og Jan-Erik for flott innsats i styret!

Vi ønsker alle barn og voksne en riktig god jul og et godt nytt år. Vi i styret gleder oss til planlegging av Hudøyturen 2019.

Stengt for kommentarer.