Styret i «aldri et år uten…» inviterer til årsmøte

Styret i «aldri et år uten…» inviterer til årsmøte

Årsmøte for «Hudøy – aldri et år uten» blir avholdt
onsdag 21. november 2018 kl. 1830-1930.

PS! Adresse: Lørenfaret 3, – ringeklokke merket «Moderne Byggfornyelse»

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
  3. Årsmelding fra årets Hudøy-tur.
  4. Godkjenning av regnskap.
  5. Valg av styremedlemmer
  6. Valg av valgkomité
  7. Eventuelt. Valg av revisor.

Velkommen!

Legg inn en kommentar