Styret i «aldri et år uten…» inviterer til årsmøte

Styret i «aldri et år uten…» inviterer til årsmøte

Årsmøte for «Hudøy – aldri et år uten» blir avholdt
onsdag 18. oktober 2017 kl 19.00-20.00 på personalrommet på Refstad skole.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
  3. Årsmelding fra årets Hudøytur.
  4. Regnskap.
  5. Valg av styremedlemmer
  6. Valg av valgkomité
  7. Revisjon av vedtekter
  8. Eventuelt. Valg av revisor.

Velkommen!

Legg inn en kommentar