Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

Mandag 17 oktober 2016 ble det gjennomført årsmøte for «Hudøy aldri et år uten…» hvor nytt styre ble valgt. Vi ønsker med dette velkommen til Arne Jan Flølo som ny Hudøygeneral, Jan Erik Grøna som ny informasjonsansvarlig, Charlotte Hvalby som ny helseansvarlig og Morten Westheim ble gjenvalgt som transportansvarlig. Alle ble valgt for 2 år.
Janne Dåsvand (økonomiansvarlig), Sten Helge Syversen Netteberg (matansvarlig) og Kristin Bjerkeland (aktivitetsansvarlig) har igjen 1 år av sin periode i styret.

Valgkomiteen besto av Linda Fraurud, Tone Rogstadkjernet og Marian Seiergren.

Jeg ønsker med dette å takke for 2 fantastiske år som Hudøygeneral og ønsker det nye styret lykke til videre med verdens morsomste oppgave 

Hege

Legg inn en kommentar