Årsmøte onsdag 12. november 2014

Årsmøte onsdag 12. november 2014

Innkalling til årsmøte for 2014, stiftelsen Aldri et år uten…

Styret i Aldri et år uten… innkaller til årsmøte onsdag 12. november klokken 20:00 på Personalrommet på Refstad skole.

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll

3. Årsmelding fra årets Hudøytur. Årsmelding presenteres av styrets leder, Rune Kibsgaard Sjøhelle

4. Regnskap. Årets regnskap presenteres av styrets kasserer Tone Rogstadkjærnet

5. Valg av nytt styre. Valgkomitéen har bestått av Tom Berg, Gunnhild Rønnestad og Geir Hartmann. De som går ut av styret er Rune Kibsgaard Sjøhelle (Hudøygeneral), Dag André Nymoen (Transportsjef), Nina Jøranson (Helse- og sosialsjef/Førstehjelpsansvarlig) og Marian Seiergren (Informasjonssjef/Redaktør).

De i styret som er valgt for ytterligere ett år er: Tone Rogstadkjærnet (Økonomisjef/Kasserer), Linda Fraurud (Aktivitetssjef) og Endre Berge (Matsjef).

Det innstilles fra valgkomitéen følgende personer (Leder velges av Årsmøtet, resten av styret konstituerer seg selv):

  • Leder/Hudøygeneral: Hege Støre
  • Styremedlem: Morten Westheim (Tiltenkt rolle som transportsjef)
  • Styremedlem: Marne Naper Nymoen (Tiltenkt rolle som Helse- og sosialsjef/Førstehjelpsansvarlig)
  • Styremedlem: Jostein Solem (Tiltenkt rolle som Informasjonssjef/Redaktør)

6. Valg av valgkomité. I henhold til vedtektene skal det velges en valgkomité, bestående av tre personer. Valgkomitéens oppgave er å fremme kandidater valgbare til styret.

7. Eventuelt. Saker til Eventuelt må meldes styrets leder innen starten av møtet

Legg inn en kommentar