Informasjonsmøte for årets Hudøytur 27. februar

Informasjonsmøte for årets Hudøytur 27. februar

Hudøygeneral og styret i stiftelsen “Aldri et år uten…” vil fortelle hvorfor vi arrangerer tur (årets tur arrangeres 7. – 11. juni), når og hvordan påmelding skjer, hvor mange vi håper å ha med, hvordan vi håper flere kan bidra i de forskjellige gruppene som skal ordne matutkjøring, avis, aktiviteter osv., hva forventes av foreldre på turen, hva kan foreldre hjemme bidra med, hva gjør vi på øya, hvordan ivaretas sikkerheten osv. I tillegg er det mulig å stille spørsmål til styret i “Aldri et år uten…”.

Møtet arrangeres i forbindelse med FAUs årsmøte og vil starte så snart årsmøtet er ferdig, senest kl 20:00 (FAU har invitert fra 18:30 – 21:00). Sted: personalrommet på Refstad skole. Velkommen!

Legg inn en kommentar