Innkalling til årsmøte i år 2013 for stiftelsen «Aldri et år uten…»

Innkalling til årsmøte i år 2013 for stiftelsen «Aldri et år uten…»

Styret i Aldri et år uten… innkaller til årsmøte Torsdag 7. november klokken 19.00-20:00 på personalrommet på Løren skole.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
  3. Årsmelding fra årets Hudøy-tur
  4. Regnskap
  5. Endring av vedtektenes pkt 2.1.
  6. Valg av nytt styre
  7. Valg av valgkomite
  8. Eventuelt

Les mer om agendaen, forslag til vedtekstsendringer osv. 

Legg inn en kommentar