Styret i Aldri et år uten… inviterer til årsmøte

Styret i Aldri et år uten… inviterer til årsmøte

Mandag 3. desember klokken 19.00-20:00 på sjetteklassebasen på Løren skole (sjetteklasse holder til i andre etasje til venstre når du kommer opp trappen)
Agenda:
 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
 3. Årsmelding fra årets Hudøy-tur
 4. Regnskap
 5. Endring av vedtektenes pkt 2.1.2
 6. Valg av ett nytt styremedlem (transportansvarlig)
 7. Valg av valgkommite
 8. Eventuelt
 1. I henhold til vedtektene skal årsmøte holdes senest 15. november. Årsmøtet må godkjenne at møtet avholdes senere, for at møtet skal være gyldig.
 2. Årsmelding presenteres av styrets leder, Rune Kibsgaard Sjøhelle
 3. Regnskap presenteres av styrets kasserer, Eli Hanto Moen
 4. Sist år ble styret utvidet med en Helse- og sosial-ansvarlig. Et svært vellykket grep. Det anbefales at vedtektene endres for å få med denne endringen:
  Nåværende vedtekter: 2.1.2. På årsmøtet velges et styre som skal bestå av leder, kasserer og fem (5) styremedlemmer.

  Foreslått nye vedtekter: 2.1.2 På årsmøtet velges et styre som skal bestå av leder, kasserer og seks (6) styremedlemmer.
 5. I henhold til vedtektene skal minst tre av styrets medlemmer være på valg, og maksimalt seks. Sist år var sju på valg og denne gangen er det kun én person som har stilt sin plass til disposisjon. Årsmøtet må godkjenne dette avviket fra vedtektene. Det skal velges ett nytt styremedlem. Vedkommende er tiltenkt rollen som transportansvarlig.
 6. I henhold til vedtektene skal det velges en valgkomite bestående av tre personer. Valgkomiteens oppgave er å fremme kandidater valgbare til Styret.
 7.  Saker til Eventuelt må meldes Styrets leder innen starten av møtet.

Legg inn en kommentar