Vil du være med å lage avis?

Vil du være med å lage avis?

Hudøy-nytt mangler kaffedrikkende B-mennesker med skriveevne og fantasi.
– vet du hvordan et tastatur fungerer?
– vet du hvor knipseknappen er på et kamera?
– kan du notere like raskt som en 5. klassing forteller om antall spiste boller?
– kan du telle hink eller håndtere en stoppeklokke?

Kan du svare «ja» på minst ett av ovenstående spørsmål er du mer enn kvalifisert for oppgaven!

Ønskede tilleggskvalifikasjoner:

  • kunne sette opp nettverk
  • holde oversikt over kontakter/ledninger som hører til diverse datamaskiner/kameraer
  • redigere i wordpress
  • fikse papirstopp og andre tekniske utfordringer

Er dette noe for deg? Kontakt Marian på redaktor@aldrietaruten.org

Legg inn en kommentar