Viktig informasjon…

Viktig informasjon…

I juni er reiselystne barn og voksne klare for å oppleve krabbefiske, utedo og mye moro på Hudøy – 5 dager til ende.

Betaling
Gjøres via nettbank, og påmeldingsløsningen «deltager.no». Pris for turen settes på bakgrunn av faste kostnader (eks buss, båt, leie av Hudøy osv). Pris per voksen er lavere enn per barn da det forventes en arbeidsinnsats med tilrettelegging av turen på barnas premisser.

Avmelding
Påmelding er bindende. Skulle styret ha behov for å redusere antall deltagere eller av ukjente årsaker nekte deltagelse vil deltageravgiften tilbakebetales.

Kan du ikke delta likevel bes du fylle inn endringsskjema her på nettsiden.

De som har behov for ekstraordinær båttur bes fylle inn endringsskjema her på nettsiden.

Fotografering
I løpet av dagene på Hudøy blir det tatt mange bilder av barna. Disse bildene ønsker vi svært gjerne å bruke i årets Hudøyaviser og på våre nettsider. Bildene fra turen blir lagt ut fortløpende. For å kunne gjøre dette trenger vi godkjennelse fra dere foreldre. Det er en egen kolonne for dette i påmeldingsbildet. Her må det krysses av for om dere godkjenner at vi legger ut bilder. Krysses det av nei i denne rubrikken vil vi ikke legge ut bilder av ditt barn på nettsiden, dog heller ikke i Hudøyavisene.
I de siste årene har publisering av bilder på sosiale medier blitt mer og mer populært. Vi oppfordrer foreldre som legger ut bilder på Facebook til å benytte gruppen for Hudøy – aldri et år uten… da dette er en lukket gruppe spesielt for foreldre/foresatte for ungene på tur.

Redningsvest
Av sikkerhetsmessige årsaker må alle barn fra 2. – 4. trinn ha på redningsvest i nærheten av, eller i, vannet. I påmeldingsskjemaet må foreldre til elever i 5. – 7. trinn ta avgjørelsen om barnet skal få lov å bade uten redningsvest.

Antall sengeplasser
Totalt på Hudøy er det 582 sengeplasser fordelt på 11 hus. Vi har derfor måttet si at førsteklassingen ikke kan være med. Derimot har vi  nå god plass til alle barn i 2. – 7. trinn som melder seg på.

Vi er pliktet til å hensynta brannforskriftene som tilsier at madrasser på gulvene må ligge i henhold til forskrifter og rømningsveier.

Antall voksne per barn
Vi har forståelse for at ikke alle voksne kan ta seg fri 3 arbeidsdager for å delta på turen, samtidig må det være et forsvarlig antall voksne pr trinn.

Vår anbefaling på fordeling antall voksne og barn er som følger:
2. – 4. trinn anbefales 1 voksen pr 4 barn
5. – 7. trinn anbefales 1 voksen pr 7 barn

Det er ikke mulig for styret å velge hvilke voksne som skal reise pr klassetrinn, så vi anbefaler på det sterkeste at alle snakker med andre foreldre i deres klasser, og gjerne også på hele trinnet, hvis det er mulig.

Voksne som melder seg på til Hudøyturen skal være med alle dagene, slik at vi unngår mye logistikk i forhold til senere avreise eller tidligere hjemreise.

Hvert barn kan kun ha med seg èn foreldre/foresatt.

Har du spørsmål vedrørende ovennevnte, ta kontakt med General Arne Jan på general@aldrietaruten.org