Styret 2015

Styret 2015

Styremedlemmer velges på årsmøtet som finner sted i løpet av høsten.
Ønsker du å bidra, som styremedlem eller i de forskjellige gruppene kan du ta kontakt med styret@aldrietaruten.org

General
Hege Støre
Mobil: 901 42 548
E-post: general@aldrietaruten.org

Økonomi- og logistikkansvarlig
Tone Rogstadkjærnet
Mobil: 414 79 372
E-post: okonomi@aldrietaruten.org

Transportansvarlig
Morten Westheim
E-post: transport@aldrietaruten.org

Avis-, Informasjon- og Webansvarlig
Jostein Solem
Mobil: 901 85 174
E-post: redaktor@aldrietaruten.org

Aktivitetsansvarlig
Linda Fraurud
Mobil: 930 87 666
E-post: aktivitet@aldrietaruten.org

Matansvarlig
Endre Berge
Mobil: 934 81 754
E-post: mat@aldrietaruten.org

Førstehjelpsansvarlig
Marne Naper Nymoen
Mobil: 952 27 645
E-post: helse@aldrietaruten.org

Legg inn en kommentar