Ting du lurer på…

Ting du lurer på…

Alle for alle
Turen skal være vellykket for alle uavhengig om hele familien, ett eller flere familiemedlemmer deltar, og det er ikke anledning til å melde på flere voksne per barn. Så langt det lar seg ordne er ingen voksne kontaktperson for egne barn. De fleste voksne får tildelt 3-6 barn som de er ansvarlig for (aldersbestemt). Herunder menes det at den voksne til enhver tid må vite hvor barna er, og ha et overordnet oppsyn med dem. Blant de voksnes hovedoppgave er å legge til rette for gode opplevelser for alle barna.

Rusmidler, tobakk etc
Rusmidler er totalforbudt på øya. Røyk/snus blant elevene er forbudt. Bruk av rusmidler fører til bortvisning fra Hudøy.

Baderegler

 1. Alle elever i 2.-4. kl. skal ha på seg redningsvest når de befinner seg nær sjøen eller i sjøen.
 2. Alle elever i 5.-7. kl. må ha krysset av for tillatelse i påmeldingsskjemaet for å bade uten redningsvest.
 3. Elever som skal oppholde seg i eller ved sjøen skal alltid ha med seg voksne fra eget hus.

Do
Alle husene på Hudøy har utedo. De er rene og pene, og lukter faktisk ikke – så lenge barn og voksne passer på å legge ned dolokket (lurt å trene på?).

Duppedingsfri sone
Hudøy er en duppedingsfri sone og elevene har ikke lov til å ha med elektronisk utstyr. Det er spennende å prøve fem dager uten tilgang til mobil, pad, osv. Materielle forskjeller minskes og barna kan prøve samarbeid, utforskning av naturen osv på en måte mange av de sjelden får anledning til hjemme. Av sikkerhetsmessige hensyn har voksne deltagere lov å ha med mobiltelefon.

Dusj og renslighet
Det finnes dusjer tilgjengelig. Eventuelle tidskjemaer og fordeling av eventuelle dusjtider bestemmes på hvert enkelt hus. Det er selvsagt muligheter for å dusje alene. Vaskemaskiner finnes ikke på øya. Udusjete individer i skitne klær kan forekomme, også ved hjemkomst.

Ekstrabåt
Da det er mange som ikke får til å være med på utvasking og rydding, eller som av tungtveiende årsaker ikke kan være med på hele turen må det settes opp ekstrabåter. Styret ber om at alle så langt det lar seg gjøre prøver å tenke gjennom deltagelse, og at denne turen er beregnet til 4 overnattinger og fem dagers fravær. Alle spesielbehov  medfører merarbeid for styret. Båtturen koster kr 500,- per pers og betales kontant ved oppmøte. Transport fra/til brygga må man ordne selv. Se også om parkering litt lenger ned på denne siden.

For elever som av ulike årsaker ikke kan være med på busstur ned til Hudøy og/eller må reise hjem tidligere, må transport ordnes til/fra brygga på fastlandet.

De som har behov for ekstraordinær båttur bes fylle inn endringsskjema her på nettsiden.

Forsikring
Barna er forsikret gjennom Gjensidige Forsikring. Les vilkårene her.

Godtefest
Barna tar med seg godteri til en verdi av 50 kroner. Annet godteri er ikke tillatt. Alt godteri samles inn på bussene på vei til Hudøy. Hvert enkelt hus bestemmer hvordan og når godteriet skal fordeles. Husk at Sniken og Snoken har ekstranøkler og grunnleggende kjennskap til gjemmesteder på Hudøy…. Normalt vil godteri deles ut en gang i løpet av oppholdet.

Kaptein Krok
Hvert år prøver kaptein Krok å hindre Refstadbarnas beleiring av øya. Styret i Aldri et år uten… er klar over dette men har ingen påvirkningsmulighet eller mulighet til å hindre dette.

Koffert
Vi ber om at man unngår å ta med koffert. Bager skal, av transportgruppa, losses fra buss til båt til traktor og inn i husene. Kofferter er vanskeligere å håndtere og kan lettere bli skadet. Vekt på bag er også noe man bør tenke på. Vi anbefaler pakking i bag.

Mat
Det serveres «barnevennlig» mat alle dager. De som har oppgitt allergier eller andre behov ved påmelding vil få tilpasset mat/drikke. Mengden boller, kaker og vaffelmiks pleier å være rikelig. Har du glemt å si fra om egen/barns allergier eller andre kostreguleringsbehov ta kontakt med matsjefen.

Merking av klær
Er det ønskelig at poden skal komme hjem med like mange eiendeler som han/hun hadde med ved avreise må ALT merkes. Dette gjelder også undertøy, sokker, gummistøvler, håndklær, såpe, solkrem, capser osv.

Parkering av privatbiler på brygga (Langvika/Budal)
Det er et svært begrenset antall parkeringsplasser tilgjengelig for privatbiler. Parkeringsbevis må søkes om, og får man skal dette ligge i frontruten. Transportsjef og buss-ansvarlig samarbeider om persontransport til/fra Hudøy. Kontakt transport@aldrietaruten.org ved spørsmål.

Redningsvester
Alle barna må ha med redningsvest. 2.-4. trinn må ha redningsvest ved ferdsel i eller nær vannet. Hudøy er omgitt av vann (det er en reell øy) og det er til en hver tid mange barn å passe på. Sikkerhet prioriteres, og det er et stort ansvar for de voksne å passe på (andres) barn. For barn som foreldre mener er absolutt svømmedyktige kan flytevest være et alternativ.

Alle elever i 5.-7. kl. må ha krysset av for tillatelse i påmeldingsskjemaet for eventuelt å kunne bade uten redningsvest.

Ringing
Vi ringer hvis det oppstår problemer. Barna har ikke lov til å ha med mobiltelefon. Ønsker du å snakke med barnet ditt, kan du ringe til huset hvor de bor. Telefonnummer finnes på sidene om hvert enkelt hus før avreise. Av sikkerhetsmessige årsaker har voksne med seg mobiltelefon.

Sengetøy
Alle hus har dyner og puter. Dynetrekk, putevar og laken skal medbringes. (Dynene er 2m lange og sengene er 70-90cm brede). Hvis man vil bruke sovepose, må laken og putevar uansett medbringes og brukes.

Soving
De fleste hus fastsetter en leggetid, de minste trinnene er mest berørt av dette. Her leses ofte høyt, eller det synges nattasanger. Barna ligger i sovesaler som er inndelt i mindre enheter. Antall senger per enhet er avhengig av hus. Snorkende voksne kan risikere å måtte bytte soveplass for å påse at sovelyder fordeles rettferdig.

Spesielle behov
Styret i Aldri et år uten… har et godt samarbeid med skolen og sosiallærer. Eventuell tilrettelegging for barn diskuteres med sosiallærer og andre kontaktpersoner (foreldre osv). Dette gjelder spesielt for barn (med spesielle behov) som reiser uten foresatt.

6 thoughts on “Ting du lurer på…

 1. Årets Hudøysang kan alle lese om i første utgave av Hudøynytt, avisa dere får på bussen ved avreise 01. juni.

  1. Vi vil legge ut busstidene på nettsidene noen dager før avreise. Første buss (7. trinn) går omtrent klokken 8 fra Refstad skole på avreisedagen, og de neste drar med ca 20 minutters mellom hver buss.
   Første buss (2. trinn) fra fastlandet innenfor Hudøy går ca 1020, og vi beregner omtrent 2,5 time til skolen.
   Følg med her på nettsidene og på facebook (facebook.com/aldrietaruten og facebook.com/groups/aldrietaruten/)

  1. Hussjefen bruker å sende ut slik informasjon før avreise. Kontakt hussjef på kolonien hvor eleven hører til dersom du ikke har fått det i løpet av uka.

Legg inn en kommentar