Fanget opp av
Forfatter: Info

Hudøy 2020 og Corona/Covid-19

Hudøy 2020 og Corona/Covid-19

Hudøystyret følger med på utviklingen av coronavirus-spredningen, og vurderer gjennomføringen av arrangementet fortløpende. Vi er heldige som har Hanne-Merete Eriksen-Volle i styret, hun jobber i Folkehelseinstituttet og følger saken tett på.

Per i dag mener vi det er riktig å fortsette planleggingen av turen som tiltenkt, og følge de retningslinjer som blir satt. En viktig faktor i våre vurderinger er hvorvidt skolen holder åpent som normalt, samt de råd som gis fra helsemyndighetene fremover.

Vi vil også se til at vi innfører nødvendige tiltak med hensyn til håndhygiene m.m. på øya, og vil også se gjennom program og aktiviteter for å vurdere ytterligere risikoreduserende tiltak.

For at vi skal kunne fortsette planleggingen opprettholder vi derfor påmeldingsfristen 22/3. Dersom vi ved et senere tidspunkt vil måtte avlyse turen vil vi refundere innbetalingene som er gjort. 

Hilsen styret i ‘Aldri et år uten…’

Nå kan alle melde seg på!

Nå kan alle melde seg på!

Styret har startet infomøteturneen, og først ute var 1. klassingene. Der møtte vi engasjerte foreldre som ville bidra. Utrolig bra!
…og faktisk har flere meldt seg seg på allerede. Vi håper flere henger seg på 1. klasse energien og melder seg på med en gang.

Hudøy er et foreldredrevet arrangement. Det er derfor en god følelse å kjenne på et felles engasjementet for det som har vært høydepunktet for barn og voksne på Refstad/Risløkka i over 20 år.

Hvis det er noen spørsmål, ikke nøl med å sende oss mail, styret@aldrietaruten.org

Prisene er de samme som i fjor Barn: 1500,- Voksne: 1100,-

Påmeldingsfrist er 22.03.2020.

Løp og kjøp, lik og del, vi gleder oss!
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=300208#init


Informasjonsmøte 2020

Informasjonsmøte 2020

I år har styret valgt å delta på foreldremøtene som er i regi av skolen. Her vil vi fortelle litt om hva Hudøy er for Refstad barna, hvordan man som foreldre kan bidra og hva som er lurt å forberede barna på før turen.

I år er både 1. og 2. klasse «førstereis», og mange har sikkert spørsmål til oss. Foreldremøte innkallelse er sendt/sendes fra skolen. Vi gleder oss til å møte dere!

Dato for foreldremøte:
1. trinn onsdag 28. januar
2. trinn onsdag 12. februar
3. trinn tirsdag 11. februar
4. trinn tirsdag 4. februar
5. trinn onsdag 5. februar
6. trinn mandag 10. februar
7. trinn har sitt foresattmøte på Frydenberg i aprilUnder et halvt år til Hudøytur…

Under et halvt år til Hudøytur…

Jula nærmer seg med stormskritt – noe som betyr at det er under et halvt år til neste Hudøy-tur for barn og voksne ved Refstad skole! Vi håper alle har satt av datoene 30. mai til 3. juni. Og denne gang mener vi alle, da vi nemlig har gleden av å informere om at til våren får vi også plass til førsteklassingene på øya. Så denne gang blir det tur for hele skolen! Mye mer informasjon vil gis i forbindelse med skolens foreldremøter på nyåret.

I november hadde vi også årsmøte for «Aldri et år uten…», og vi har valgt nytt styre i stiftelsen. De som har fått gleden å holde i trådene for neste års tur er følgende gjeng: Erik Lund (transportsjef), Anders Vist (matsjef), Lars l’Abee-Lund (økonomi- og logistikksjef), Gøril S. Netteberg (aktivitetssjef),
Aranya Rusli (informasjonssjef), Hanne-Merete Eriksen-Volle (helse- og sosialsjef) og Inge Alme (Hudøygeneral). Bare ta kontakt med en av oss om du lurer på noe, og om du ikke kjenner oss er det bare å sende mail til styret@aldrietaruten.org eller general@aldrietaruten.org

Vi ønsker alle en riktig god og fredfull jul og et fantastisk nytt år!
Hilsen styret.

ÅRSMØTE for «Hudøy – aldri et år uten»

ÅRSMØTE for «Hudøy – aldri et år uten»

Styret inviterer til årsmøte tirsdag 12/11 kl. 19.00.
Adresse: Lørenfaret 3, 7. etg – ringeklokke merket «Moderne Byggfornyelse» 

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
3. Årsmelding fra årets Hudøy-tur
4. Regnskap
5. Valg av styremedlemmer
6. Valg av valgkomité
7. Valg av revisor
8. Eventuelt