Browsed by
Måned: september 2017

Styret i «aldri et år uten…» inviterer til årsmøte

Styret i «aldri et år uten…» inviterer til årsmøte

Årsmøte for «Hudøy – aldri et år uten» blir avholdt onsdag 18. oktober 2017 kl 19.00-20.00 på personalrommet på Refstad skole. Saksliste: Godkjenning av innkalling Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll Årsmelding fra årets Hudøytur. Regnskap. Valg av styremedlemmer Valg av valgkomité Revisjon av vedtekter Eventuelt. Valg av revisor. Velkommen!