Fanget opp av
Måned: september 2017

Styret i «aldri et år uten…» inviterer til årsmøte

Styret i «aldri et år uten…» inviterer til årsmøte

Årsmøte for «Hudøy – aldri et år uten» blir avholdt
onsdag 18. oktober 2017 kl 19.00-20.00 på personalrommet på Refstad skole.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
  3. Årsmelding fra årets Hudøytur.
  4. Regnskap.
  5. Valg av styremedlemmer
  6. Valg av valgkomité
  7. Revisjon av vedtekter
  8. Eventuelt. Valg av revisor.

Velkommen!