Presentasjon fra infomøte 20. mai

Her er presentasjon fra informasjonsmøtet avholdt 20. mai på Sola på Refstad skole.
Informasjonsmøte mai 2015