Presentasjon fra informasjonsmøte 21. mai

Her e lenke til generalens presentasjon fra informasjonsmøtet 21. mai.

Alle sidene som forteller litt om de forksjellige koloniene skal nå være oppdatert med hvilke trinn og klasser som skal bo hvor, samt hussjefenes navn og telefonnummer.