Fanget opp av
Måned: oktober 2013

Innkalling til årsmøte i år 2013 for stiftelsen «Aldri et år uten…»

Innkalling til årsmøte i år 2013 for stiftelsen «Aldri et år uten…»

Styret i Aldri et år uten… innkaller til årsmøte Torsdag 7. november klokken 19.00-20:00 på personalrommet på Løren skole.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av to personer til å undertegne møteprotokoll
  3. Årsmelding fra årets Hudøy-tur
  4. Regnskap
  5. Endring av vedtektenes pkt 2.1.
  6. Valg av nytt styre
  7. Valg av valgkomite
  8. Eventuelt

Les mer om agendaen, forslag til vedtekstsendringer osv.