Arbeidet med neste års tur begynner snart!

Velkommen til et nytt skoleår! I disse dager får aktivitetsskolebarna utdelt et hefte fra aktivitetsskolen, og der står det litt om Hudøyturen. Neste års tur er foreløpig på planleggingsstadiet. Vi gleder oss!