Informasjonsskriv før avreise – endelig ferdig!

Her er lenke til informasjonsskrivet hvor du finner baderegler, pakkelister, busslister osv.