Fanget opp av
Måned: januar 2012

Det er fullt på Hudøy

Det er fullt på Hudøy

Til alle foreldre/foresatte ved Løren skole

Det er med tungt hjerte Hudøystyret har kommet til en beslutning om at førsteklassingene dessverre ikke kan være med på Hudøyturen 2012.

Løren skole har vokst de siste årene, og antall elever er nå så stort at vi ikke klarer å finne plass til alle som vil være med. Skolen har nå 612 elever. Det er 23 elever flere enn i fjor og 72 flere enn året før.

Allerede på forrige Hudøytur, erfarte vi plassproblemer. Da ble det satt tak på antall deltagere og styret måtte for første gang si nei til barn og voksne som hadde lyst til å være med. På øya var flere av husene overfylte. Blant annet måtte mange barn dele seng. Det store antall personer er også en utfordring med hensyn til måltider, mat og sikkerhet. Husene er rett og slett ikke dimensjonert for så store grupper barn.

Vi trodde lenge vi kunne komme rundt dette ved å begrense antall foreldre, eller be foreldre ligge i telt, men viser seg at det ikke løser problemet. Det er rett og slett ikke plass til alle barna.

Vi vet det er mange førsteklassinger som har begynt å glede seg, men ber likevel om forståelse for at det ikke lar seg gjøre å få med hele skolen lenger. Og så vet vi at førsteklassingene fortsatt vil ha mange flotte turer til Hudøy å se frem til.